1. Lista posturilor vacante care se încadrează prin organizarea de concurs/examen, în conformitate cu actele normative în vigoare;
 2. Tematica şi bibliografia pentru posturile vacante (civil sau personal civil contractual) care se încadrează prin organizarea concurs/examen de ocupare;
 3. Tematica, bibliografia şi metodologia de admitere pentru cursurile de carieră pentru ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri.
 4. Tematica, bibliografia şi metodologia de admitere pentru susţinerea examenului de admitere la cursul de formare a ofiţerilor pe filieră indirectă;
 5. Tematica, bibliografia şi metodologia de admitere pentru cursurile de carieră pentru soldaţi şi gradaţi profesionişti;
 6. Programe de colaborare, specializare, documentare, schimburi de experienţă şi vizite la nivel naţional şi internaţional;
 7. Declaraţii de avere şi de interese;
 8. Articole de prezentare a diferitelor evenimente desfăşurate în cadrul instituţiei;
 9. Depunerea jurământului militar;
 10. Festivităţi de deschidere an de învăţământ;
 11. Festivităţi de absolvire cursuri;
 12. Ziua porţilor deschise;
 13. Simpozioane, prezentări de carte, revederi promoţi;
 14. Documente de asigurarea calităţii;