În Şcoala de Instruire Interarme a Forţelor Aeriene/SIIFA învăţământul se desfăşoară în Centrul de Instruire pentru Forţe Aeriene(C.I.F.A.), în conformitate cu prevederile „Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011”, reglementările naţionale şi internaţionale în domeniu, având ca obiectiv central, asigurarea unui management educaţional performant, riguros în corelarea conţinutului proceselor educaţionale cu nevoile structurilor operaţionale şi modelele de instruire existente în armatele partenere.

C.I.F.A. pune în practică conceptul de educaţie permanentă, pentru armele Aviaţie, Artilerie şi Rachete Sol-Aer şi Radiolocaţie, desfăşurând cursuri de formare pe filieră indirectă, de carieră, de specializare/perfecţionare a pregătirii în armă a ofiţerilor, maiştrilor militari, subofiţerilor, soldaţilor şi gradaţilor profesionişti şi de formare/perfecţionare a abilităţilor lingvistice ale acestora.

Aşadar acest centru de instruire realizează instruirea în armă şi interarme, la nivelul Statului Major al Forţelor Aeriene/S.M.F.A., precum şi a personalului specializat pentru Forţele Navale, Forţele Terestre şi celelalte structuri ale Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Securiate Naţională.

C.I.F.A. din S.I.I.F.A. aliniază procesul de instruire în integralitatea sa standardelor, procedurilor şi tehnologiilor de instruire şi evaluare ale armatelor statelor membre N.A.T.O., pentru a forma şi perfecţiona luptători şi specialişti în operaţiile militare moderne.

Dictonul C.I.F.A. este „Instruieşte-te aşa cum vei lupta!”

Secţia management educaţional

Este structura aflată în subordinea comandantului Centrului de Instruire pentru Forţe Aeriene, cu atribuţii în următoarele domenii:

  1. managementul educaţional/învăţământ;
  2. editarea şi multiplicarea documentelor;
  3. gestionarea fondului de carte/publicaţii;
  4. gestionarea activităţilor culturale;
  5. asigurarea pregătirii fizice.
Locţiitor al comandantului centrului de instruire pentru aviaţie

Structura locţiitorului pentru aviaţie desfăşoară activităţi de instruire teoretică şi practică prin cursuri de carieră şi de specializare/perfecţionare în arma aviaţie atât pentru personalul din Statul Major al Forţelor Aeriene, cât şi din cadrul Statului Major al Forţelor Terestre, Statul Major al Forţelor Navale şi Ministerul Afacerilor Interne.

Locţiitor al comandantului centrului de instruire pentru rachete şi artilerie antiaeriană

Structura locţiitorului pentru artilerie şi rachete sol aer desfăşoară activităţi de instruire teoretică şi practică prin cursuri de carieră şi de specializare/perfecţionare în arma artilerie şi rachete sol aer pentru personalul din Statul Major al Forţelor Aeriene.

Locţiitor al  comandantului centrului de instruire pentru radiolocaţie

Structura răspunde de planificarea, organizarea, desfăşurarea şi evaluarea procesului de instruire în armele radiolocaţie şi comunicaţii şi informatică pentru beneficiarii, atât din Ministerul Apărării Naţionale, cât şi din Ministerul Afacerilor Interne.

Centrul Secundar de Învăţare a Limbii Engleze

Centrul Secundar de Învăţare a Limbii Engleze este structura de învăţământ militar din cadrul CIFA, având ca principala misiune organizarea cursurilor intensive de învăţare, perfecţionare şi reîmprospătare a cunoştinţelor lingvistice. Aceste cursuri sunt destinate personalului militar şi civil din Ministerul Apărării Naţionale. Misiunea Centrului este de a perfecţiona nivelul aptitudinilor lingvistice de limba engleză cât şi asimilarea terminologiei operaţionale NATO. De-a lungul desfăşurării cursurilor de limba engleză din cadrul centrului nostru, personalul didactic de specialitate desfăşoară activităţi care se bazează pe strategii şi metode de predare moderne şi interactive.

Baza materialăCursuri
Şcoala de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene dispune de 17 săli de clasă cu o capacitate de 510 locuri.

Cursuri, tematici, metodologii şi bibliografii