Instituţie de cultură destinată pentru păstrarea, conservarea, îmbogăţirea, cercetarea şi punerea în circuitul public a elementelor din patrimoniul istorico-militar al unităţii, precum şi pentru cultivarea tradiţiilor militare ale poporului român.

MISIUNI

  • Valorificarea patrimoniului istorico-militar al unităţii;
  • Cunoaşterea tradiţiilor ostăseşti, dezvoltarea respectului pentru înaintaşi şi răspunderea faţă de îndatoririle militare;
  • Perpetuarea obiceiurilor ostăseşti şi religioase de cinstire a eroilor neamului;
  • Punerea în circuitul vizitării de către personalul armatei a expoziţiei permanente;
  • Organizarea, din proprie iniţiativă sau la cerere, a manifestărilor ştiinţifice şi expoziţionale;
  • Punerea la dispoziţie, pentru consultare, a fondului său expoziţional şi documentar.

SALĂ DE TRADIŢII A AVIAŢIEI

Având drept patron spiritual pe pionierul aviaţiei româneşti, Aurel Vlaicu, muzeul găzduieşte numeroase mărturii ale evoluţiei aeronauticii în România, precum şi ale învăţămîntului specific armei. Sunt trecute în revistă , începând cu anul 1912 anul înfiinţării primei Şcoli de piloţi militari  principalele evenimente considerate puncte de referinţă în istoria aviaţiei româneşti: participarea la cele doua războaie mondiale, înfiinţarea primelor unităţi de aviaţie, misiuni aeriene în afara graniţelor ţării şi multe altele.
Fotografii de epocă, machete, decoraţii, panoplii cu costume de zbor sau uniforme ale piloţilor militari creează o atmosferă aparte, în care vizitatorul retrăieşte momentele glorioase ale aripilor româneşti.

SALĂ DE TRADIŢII A ARTILERIEI ŞI RSA

Înfiinţat din iniţiativa colonelului de artilerie Cezar Pitigoi, muzeul a fost strămutat pe locaţia Boboc în anul 2003.

Arma de tradiţie în peisajul cazon autohton, artileria ramâne strâns legată de imaginea unor personalităţi precum Ştefan cel Mare sau Ioan Vodă cel Cumplit şi constituie o veritabilă pagină de istorie.

Sunt prezente numeroase machete de tunuri antiaeriene de diferite calibre, obuze, focoase secţionate, colecţii cu ordine, medalii şi alte distincţii conferite eroilor artilerişti, brevete aparţinând ofiţerilor ingineri, uniforme din perioada primului război mondial, toate reîntregind o figură legendară, generalul Bungescu, de numele căruia se leagă cele mai mari descoperiri în acest domeniu.