Această secțiune va cuprinde atât trimiteri la actele normative din domeniu (cu link către legislațjust.ro ): Legea nr. 544/2001, normele de aplicare (H.G. 123/2002), Legea reutilizării informațiilor din instituțiile publice, precum și:

Rapoartele anuale de aplicare a Legii nr. 544/2001. Aceste rapoarte vor fi publicate până cel târziu la data de 1 martie a fiecărui an, pentru anul precedent, iar această secțiune va cuprinde și o arhivă pentru păstrarea rapoartelor anterioare.